Měření a regulace

Cílem je navrhnout zákazníkovi systémové řešení a současně zahrnout jeho potřeby. V rámci projektové přípravy zpracujeme na vyžádání zákazníka technickou studii popisující současný stav zařízení, navrhneme technické řešení, včetně cenové rozvahy a časového harmonogramu průběhu prací. Vytvoříme projektovou dokumentaci veškerých rozvodů podle kterých provedeme instalaci kabeláže a veškerého zařízení.

Poskytované služby

Obory činnosti:

 • Automatizace budov (inteligentní elektroinstalace)
 • vytápění a klimatizace
 • měření a regulace
 • průmyslové automatizace

Rozsah poskytovaných služeb (činností):

 • konzultace a návrh
 • projektová dokumentace
 • silnoproudé a slaboproudé rozvody
 • rozvody video a audio
 • datové rozvody
 • kompletní dodávka hardware, aplikačního a vizualizačního softwarového vybavení
 • záruční a pozáruční servis
 • Cílem je navrhnout zákazníkovi systémové řešení a současně zahrnout jeho potřeby. V rámci projektové přípravy zpracujeme na vyžádání zákazníka technickou studii popisující současný stav zařízení, navrhneme technické řešení, včetně cenové rozvahy a časového harmonogramu průběhu prací. Vytvoříme projektovou dokumentaci veškerých rozvodů podle kterých provedeme instalaci kabeláže a veškerého zařízení. Naše služby však nekončí předáním zakázky. Poskytujeme záruční I pozáruční servis na realizované aplikace. Smluvně zajišťujeme havarijní servis s dohledem na aktuální stav s garantovaným příjezdem do smluvně dohodnutého času do nahlášení závady. V rámci servisních služeb poskytujeme také plánované prohlídky dodaných řídicích systémů.

  Řídicí systém

  Základem (mozkem) každého dobře fungujícího řídicího sytému jsou programovatelné automaty (PLC – Programmable Logic Controller). V oblasti řízení technologických procesů nasazujeme produkty předního českého výrobce průmyslových regulačních a řídicích systémů Teco a.s. (http://www.tecomat.com), Amit (http://www.amit.cz/inet_dir/cz/currently.htm) V oblasti automatizace budov nasazujeme řídící systém inteligentní elektroinstalace Foxtrot (http://www.ovladejsvujdum.cz) téhož výrobce. Produkty Teco a.s. jsou vyráběny a testovány podle mezinárodně platných a uznávaných pravidel IEC/EN 61131.

  Programovatelné automaty lze pomocí připojit do autonomní sítě PLC, případně do dispečerské sítě s nadřízenými systémy. Lze rovněž využít zabudovaný web server a sledovat aktuální stav technologie z libovolného světového místa. Dále je možné k programovatelným automatům přes sériové rozhraní (RS232, RS485) připojit takřka libovolné periferní zařízení. Další velkou výhodou těchto produktů je, že veškerý servis včetně technické podpory je díky domácímu výrobci neporovnatelně rychlejší a levnější oproti konkurenčním řídicím systémům zahraničních výrobců.

  Základní funkce řídicích systémů:

  • kompletní dálkové ruční a automatické ovládání akčních člů
  • sběr a zpracování dat z procesu pro přenos na operátorské pracoviště
  • komunikace s operátorským pracovištěm, předávání požadovaných dat
  • požadované funkce pro vyhodnocení parametrů procesu podle požadovaných algoritmů
  • požadované sekvenční a kombinační algoritmy pro daný proces
  • nastavení požadovaných hodnot
  • ošetření mezních stavů
  • komunikace v síti PLC
  • komunikace s operátorskými panely
  • komunikace prostřednictvím GSM síti pomocí SMS zpráv
  • komunikace po síti Ethernet protokolem TCP/IP
  • komunikace se speciálními zařízeními

  Aplikační software, vizualizační sftware

  Jakýkoliv řídicí systém bez správně navrženého aplikačního softwarového vybavení neposkytuje uživateli předpokládaný přínos. Od úvodního návrhu softwarového vybavení věnujeme pozornost správné algoritmizaci dané úlohy dle zadání. Při vypracování a v průběhu testování v simulačním režimu kontrolujeme funkci algoritmů a všechny přechodové stavy. Po nasazení softwarového vybavení provedeme odladění včetně odzkoušení všech funkcí a proškolení obsluhy.

  Při tvorbě řídicích a vizualizačních systémů věnujeme pozornost ergonomickému a intuitivnímu ovládání formou uživatelských menu. Systém umožňuje vybudovat přehledová okna se zobrazením základních parametrů a s možností přechodů na detailní okna s nastavováním konkrétních parametrů nebo přímým ovládáním akčních členů. Systém zaručuje efektivní práci s okny alarmů, kvitování poruchových hlášení, jejich archivaci v provozních denících a jejich tisk. Systém umožňuje uživatelskou definici vlastních grafů, tabulek vybraných sledovaných hodnot pro jejich tisk, archivaci a export pro externí zpracování.

  Při realizaci projektů používáme integrované vývojové prostředí MOSAIC, které je vyvíjeno a podporováno výrobcem Teco a.s. Jedná komplexní vývojový nástroj pro programování běžných I náročných aplikací. Umožňuje pohodlnou tvorbu a odladění programů, a to I rozsáhlých projektů zahrnující velké množství řídících systémů či vzdálených I/O. Architektura prostředí I jeho jednotlivé nástroje ctí normu IEC61131-3 (IL, ST, LD, FDB), dále - knihovna FB, správa projektu, Panel maker, Graph maker, PID maker, WEB maker, konfigurace systému a sítě, standardní ladění, simulace PLC, ID, on-line programování, řada dalších podpůrných nástrojů.

  Variantně také používáme vývojové prostředí FoxTool, které je určeno pro snadné a rychlé nasazení inteligentní elektroinstalace Foxtrot. Tento vývojový nástroj integruje standardní funkce, obvyklé v systémech řízení budov. Umožňuje řešit požadavky od řízení osvětlení, vytápění, klimatizace až po celkový dohled na budovou, alarmová hlášení, komunikaci přes PC či přes mobilní telefony.

  Důležitou součástí řídicích systémů jsou dispečerská pracoviště postavená na bázi PC, která prostřednictvím vizualizačních obrazovek poskytují obsluze či majiteli objektu soubor informací o stavu řízené technologie ve velmi názorné a přehledné formě. Pro tvorbu vizualizačního softwarového vybavení používáme komplexní SCADA/HMI systém Reliance ( www.reliance.cz ) společnosti GEOVAP, spol. S r. o., který umožňuje navrhovat rozsáhlé aplikace s přesně definovanou a přehlednou strukturou přizpůsobenou ke snadné modifikaci v případě potřeby. Pomocí systému Reliance je možné vytvářet grafické a uživatelské rozhraní mezi řízenou technologií a člověkem. Systém Reliance je denně používán na 5 kontinentech celého světa pro vizualizaci a řízení rozmanitých technologií a procesů od instalací v oblasti automatizace budov (inteligentní budovy) jak v soukromé a rodinné výstavbě, tak I v účelových budovách, až po rozsáhlé implementace řídicích systémů nadnárodních výrobních závodů.

  Základní funkce vizualizačních systémů:

  • monitorování a ovládaní procesů v reálném čase včetně parametrizace
  • archivace dat
  • tvorba a zobrazování grafů průběhů libovolných veličin
  • tvorba a zobrazování tabulkových a tiskových sestav
  • definice uživatelů, přístupových práv a hesel
  • archivace a zobrazování alarmů, poruchových hlášení
  • komunikace prostřednictvím GSM síti pomocí SMS zpráv
  • komunikace prostřednictvím e-mailových zpráv
  • podpora multimédií
  • podpora vícemonitorových pracovišť