Silnoproudé technologie

V portfoliu silnoproudých technologií nabízíme návrhy a realizaci elektroinstalace a elektroinstalačních prací od projektování, návrhy na technologii, technologické vybavení, zemní práce spojené s ukládáním kabelů, dodávku materiálu až po finální určení, montáž a následné spuštění.

Provádíme tyto činnosti

 • projekční činnost
 • kabelové přípojky
 • přeložky, včetně zemních prací
 • veškeré silnoproudé instalace do 1000V
 • dodávka a rekonstrukce trafostanic
 • veřejné osvětlení
 • návrhy a realizace o osvětlení včetně nouzového, návrhy osvětlení fasád a reklamních ploch
 • kompletní dodávka materiálu a zboží
 • export elektromateriálu do zahraničí
 • nové elektroinstalace, domovní a průmyslové, rekonstrukce, opravy, včetně dodávek materiálu
 • inteligentní systémy
 • revize

Silnoproudé instalace realizujeme:

 • v rodinných domech
 • v bytových domech
 • v průmyslových a komerčních objektech