Slaboproudé technologie

V portfoliu nabízených slaboproudých technologií jsou: Kamerové systémy CCTV, IP kamery, Elektronické zabezpečovací systémy, Elektronické požární systémy, Datové sítě

Kamerový systém CCTV

Zkratka CCTV je odvozena od anglického pojmu „Closed Circuit Television“, čemuž odpovídá český ekvivalent „uzavřené střežící a dohledové systémy“. Kamerové systémy se dnes využívají pro monitorování vnějších i vnitřních prostor nejrůznějších objektů a pozemků, k zabezpečení obchodů, heren, muzeí, galerií, benzinových pump, parkovišť, letišť a dalších objektů a k následnému uchovávání záznamů na záznamová zařízení. V dnešní době stále rostoucí kriminality se instalace kamerových systémů stávají samozřejmostí i u soukromých objektů jako jsou domy, byty, chaty nebo k hlídání samostatných pozemků. Často jsou bezpečnostní kamery nasazovány jako doplněk klasických elektronických zabezpečovacích systémů, čímž se zjednodušuje a zefektivňuje zabezpečení objektu.

IP KAMERY

IP kamery jsou univerzální síťové kamery řízené moderní audio/video technologií. Zabudovaný web server nabízí uživateli přehledné a jednoduché rozhraní pro ovládání kamery a umožňuje uživateli vzdálený přístup po internetu. Síťové IP kamery je možno sledovat a konfigurovat odkudkoliv na světě pomocí internetového prohlížeče Microsoft Internet Explorer. Uživatel sleduje audio/video záznam stejným způsobem jako si prohlíží jiné stránky na internetu. IP Kamera je ideální řešení pro zvýšení atraktivnosti webových stránek, vzdálený dozor, zabezpečení domova, pořádání video konferenci a mnoho jiných použití.

STA - Společná televizní anténa

je soustava zařízení společného příjmu televizních, rozhlasových a satelitních signálů v bytových a rodinných domech. STA se skládá z: Příjmu - anténní systém (pozemní antény, satelitní antény, stožár) Zpracování - hlavní stanice (obsahující zesilovače, multipřepínače, rozbočovače, napájecí zdroje a pod.) Rozvodu signálu – kabeláž Distribuce - účastnické zásuvky Hlavním předností tohoto systému je, že v každé účastnické zásuvce jsou všechny typy přijímaných signálů (TV+R+SAT) a tudíž není zapotřebí vlastních satelitních antén na balkónech oknech bytových domů. Uživatel si tak může v libovolné účastnické zásuvce připojit zvolený přístroj (televizor, rádio, satelitní přijímač).

Pozemní digitální televize (DVB-T)

Na rozdíl od analogového vysílání jsou programy v reálném čase převáděny do datového toku a společně komprimovány (v současnosti se nejvíce používá formát MPEG-2, výjimečně dokonalejší MPEG-4), což umožňuje daleko lepší využití frekvenčního spektra. Prakticky to znamená, že na jednom kanále místo jedné televizní stanice vysílá tzv. multiplex, který může obsahovat hned několik televizních stanic rozhlasových stanic a doplňkových služeb, ke kterým patří zejména EPG (Electronic Program Guide, Elektronický programový průvodce),superteletext, popř. další interaktivní služby (on-line nákupy, hlasování, e-mail, jednoduché hry). Výhodou tohoto vysílaní je nízká investice do zařízení umožňující příjem DVB-T. ve většině případů (individuální příjem) není zapotřebí úprava nebo pořizování nových antén a rozvodů. Nevýhodou tohoto vysílání je omezený příjem programů.

Satelitní příjem (DVB-S)

Satelitní televize má oproti populací využívanějšímu pozemnímu televiznímu signálu daleko více možností a mnoho výhod. Největší předností satelitního signálu je možnost příjmu prakticky kdekoliv a v maximální kvalitě. Širokou nabídku zdarma šířených TV programů doplňuje i dostatečný počet placených TV programů. Pro více informací o nabídce českých a slovenských TV programech navštivte www.skylink.cz Nebo www.cslink.cz Nevýhodou satelitního příjmu je vyšší investice do satelitního vybavení, tedy pořízení satelitního přijímače, dekódovací karty zařízení pro příjem satelitní anténa konvertor Další možností je uzavření smlouvy s poskytovatelem placené platformy (např.T- mobile UPC, DIGI TV). Tyto společnosti Vám mohou techniku pro příjem satelitní televize zapůjčit. Nevýhodou je ovšem vyšší měsíční poplatek za poskytované služby. další možností satelitního příjmu je High-definition television (HDTV) označuje formát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením, než jaké umožňují tradiční formáty (PAL, SECAM, NTSC). HDTV se vysílá digitálně, a může tak být použita jako jeden z formátů digitální televize DVB. V současné době je HDTV definována pro rozlišení 1080. Rozměry obrazu jsou v poměru 16:9 Toto vysílání dnes nabízí všichni poskytovatelé satelitních služeb působících na území České republiky.

EZS Elektronická zabezpečovací signalizace

je zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku. Zařízení vyhodnocuje změnu stavu narušení (poplachu) objektu a následně informuje majitele respektive předává informaci na PCO pult centralizované ochrany. Zařízení se skládá z následujících prvků: Ústředna - je „mozek“ celého systému, který je propojen s ostatními prvky systému kabely nebo bezdrátově. Ovladač - je prvek, který slouží k ovládání a případně též k programování ústředny. Jako ovladač se nejčastěji používá klávesnice vybavená tlačítky, případně čtečkou nebo též dálkové ovládání. Detektory - jsou prvky systému, které jsou rozmístěny v hlídaném objektu a mají za úkol reagovat aktivací při narušení (otevření, pohyb, rozbití atd.) a to tak, že tuto informaci předají ústředně, která ji následně zpracuje. Nejčastěji používané prvky používané v elektronické zabezpečovací signalizaci: - Magnetický kontakt - Detektor pohybu (tzv. PIR detektor) - Detektor tříštění skla

EPS - Elektrická požární signalizace

Elektrické požární signalizace EPS je zapotřebí všude tam, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru, nebo úniku nebezpečných plynů. Pomocí detekčního zařízení identifikujeme požár, změnu teploty, nebezpečné plyny, oheň, nebo kouř. - detektory pro ústředny EZS (rozšíření EZS o požární detektor splňuje vyhlášku č. 23/2008 Sb.) - autonomní detektory (instalace samostaného požárního hlásiče splňuje vyhlášku č. 23/2008 Sb.) - elektrická požární signalizace (kompletní dodávka a montáž malých a středních systémů)

Detekce úniku plynu

  • detekce koncentrace oxidu uhelnatého CO v garážích
  • malé systémy pro kotelny
  • autonomní detektory

DATOVÉ SÍTĚ

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který: - podporuje přenos digitálních i analogových signálů, - u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba, - který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely, - u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost, jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.