Vypracování cenových nabídek

Cenové nabídky zpracováváme na všechny naše prováděné činnosti. Nabídku Vám zpracujeme na základě písemné dohody. Pokud součástí písemné dohody není technická dokumentace, výkaz výměr, musíme udělat vlastní monitoring stavby.

Cenové nabídky zpracováváme na všechny naše prováděné činnosti. Nabídku Vám zpracujeme na základě písemné dohody. Pokud součástí písemné dohody není technická dokumentace, výkaz výměr, musíme provést vlastní monitoring stavby.

Cenovou nabídku dodáváme s položkovým rozpisem jednotlivých cen. Čím podrobnější bude Vaše zadání, tím podrobnější bude i rozpočet s cenovou nabídkou.

Cenové nabídky zpracováváme za využití standardizovaného ceníku (OBIS) Zpracování nabídek, provádíme dle náročnosti, od 2-7 dnů, nebo dle tel. dohody. Po odevzdání cenové nabídky očekáváme ve stejné době odpověď. Považujeme za korektní vždy na naší cenovou nabídku alespoň ústní formou odpovědět, i když Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje.

Cenová nabídka je duševním vlastnictvím naší firmy a nesmí být použita jako podklad pro zpracování konkurenčních cenových nabídek. Prokáže-li naše firma později tento vedlejší úmysl, je oprávněna po Vás požadovat úhradu všech nákladů spojených se zpracováními cenové nabídky.