Reference

Představujeme výběr z našich ukončených zakázek v období let 2009-2012.

Veřené osvětlení TESCO Třinec

- Realizace kabelových rozvodů včetně zemních prací - Dodávka a montáž osvětlení - Vypracování projektové dokumentace. - Návrh osvětlení reklamního pynu

podrobnosti
Centrální kanceláře EDEN

Komplexní elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu při vytváření nových administrativních pracovišť - Dodávka a montáž rozvaděčů.

podrobnosti
Plastika Kroměříž

- Komplexní elektroinstalace silnoproudu i slaboproudu pro novou linku lakovny a skladu - Rekonstrukce trafostanice - Rekontrukce rozvodny VN a NN - Vypracování projektových dokumentací

podrobnosti
VFN Praha Apolinářská

- Rekonstrukce Gynekologicko porodnické kliniky - Dodávka silno i slaboproudé elektroinstalace pro oddělení gynekologie, onkologie, šestinedělí a neonatologie

podrobnosti
AVEX Valašské Meziříčí

- Dodávka silno i slaboproudé elektroinstalace při dokončení obchodního centra II na obchodních jednotkách: Planeo elektro, Breno - koberce, Kik, Adishoe

podrobnosti
Domov pro seniory - Bystré u Poličky

- komplexní elektroinstalace silnoproudu - návrh a dodávka veškerého osvětlení

podrobnosti
Corex Vyškov

- realizace silnoproudu - rekonstrukce trafostanice na rozšíření závodu - veřejné osvětlení

podrobnosti
Enzyma Ireks Kroměříž

- rozšíření výrobního závodu makových náplní - elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu - připojování technologického procesu - montáž speciálních nosných prvků

podrobnosti
HSBC Praha

- elektroinstalace pro pobočku banky HSBC objektu GESTIN CENTRE - komplexní elektroinstalace silnoproudu

podrobnosti
IKEM Praha

- realizace silnoproudu při stavbě nového objektu magnetické rezonance - STA, EPS, EZS, místní rozhlas - úprava trafostanice, rozvodny VN a NN

podrobnosti
Skladové haly Kozomín - European Park

- dodávka a montáž přípojnicového systému SIEMENS v distribučním centru

podrobnosti
Muzeum české hudby

- návrh a realizace elektroinstalace osvětlení v objektu kulturní památky

podrobnosti
Supermarkety TESCO ČR a SR

- elektrická instalace pro energetická úsporná opatření pro společnost TESCO a.s. - instalace byla provedena v 50ti hypermarketech na Slovensku a v 15ti v České republice

podrobnosti
VUT Brno - Stadion

- realizace areálové rozvody NN - zemní práce, výkopy - veřejné osvětlení - osvětlení sportoviště - rozvody slaboproudých technologií

podrobnosti
Zastřešení hospodářského dvora Nosticova paláce Praha (Ministerstvo kultury)

- strukturovaná kabeláž - slaboproudé a silnoproudé rozvody - EPS, EZS

podrobnosti
Viladomy Gemini Ostrava

- dodávka a montáž rozvaděčů - přípojka NN - silnoproudé a slaboproudé rozvody - osvětlení, STA, kamery - dodávka a realizace projektu inteligentní elektroinstalace INELS

podrobnosti
Operační sál traumatologie - Nemocnice na Bulovce Praha

- dodávka a montáž silnoproudých technologií, osvětlení - strukturovaná kabeláž - EZP, EPS

podrobnosti
Továrna na výrobu a zpracování kaolínu - Vietnam

- supervize při realizaci motorické, světelné a technologické elektroinstalace - komplexní dodávka kabeláží a kabelových tras

podrobnosti
Buccament Bay Resort - St Vincent (Karibik)

- dokončovací práce profesí elektro, truhlářské, vodo-topo, sádrokartonářské, natěračské při výstavbě nového rekreačního resortu na ostrově St Vincent v Karibiku

podrobnosti
Gymnázium Chotěboř - přístavba nových učeben

- elektroinstalace silnoproudu - dodávka a montáž osvětlení - dodávka a montáž strukturované kabeláže, EZS, jednotného času, zvonění a ozvučení

podrobnosti
Viladomy Gemini Ostrava

- dodávka a montáž rozvaděčů - přípojka NN - silnoproudé a slaboproudé rozvody - osvětlení, STA, kamery - dodávka a realizace projektu inteligentní elektroinstalace INELS

podrobnosti
Hala pro montáž mikroskopů

Během července a srpna 2011 byla provedena implementace systému vizualizace a řízení plynové kotelny a systému HVAC v nově vybudované hale sloužící k montáži elektronových mikroskopů. Investorem akce byla společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost. Objekt je pro účely montáží pronajímám společnosti AŽD Praha s.r.o., výrobní závod Brno.

podrobnosti