Reference

Představujeme výběr z našich ukončených zakázek v období let 2009-2012.

Plastika Kroměříž

- Komplexní elektroinstalace silnoproudu i slaboproudu pro novou linku lakovny a skladu - Rekonstrukce trafostanice - Rekontrukce rozvodny VN a NN - Vypracování projektových dokumentací

podrobnosti
Corex Vyškov

- realizace silnoproudu - rekonstrukce trafostanice na rozšíření závodu - veřejné osvětlení

podrobnosti
Enzyma Ireks Kroměříž

- rozšíření výrobního závodu makových náplní - elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu - připojování technologického procesu - montáž speciálních nosných prvků

podrobnosti
Skladové haly Kozomín - European Park

- dodávka a montáž přípojnicového systému SIEMENS v distribučním centru

podrobnosti
Hala pro montáž mikroskopů

Během července a srpna 2011 byla provedena implementace systému vizualizace a řízení plynové kotelny a systému HVAC v nově vybudované hale sloužící k montáži elektronových mikroskopů. Investorem akce byla společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost. Objekt je pro účely montáží pronajímám společnosti AŽD Praha s.r.o., výrobní závod Brno.

podrobnosti