Snížení nákladů na veřejné osvětlení

Víte kolik energie spotřebuje městské veřejné osvětlení?
I v malých obcích to jsou desetitisíce korun ročně. Není to zbytečné ?
Osvětlení ne, ale dokážeme šetřit elektrickou energii a tím snižovat vaše výdaje.
Úsporná opatření aplikujeme nejen na objektech veřejného osvětlení, ale také v provozech průmyslových objektů.
Provádímě výpočty optimalizace osvětlení pracovišť, veřejných ploch a pod. Navrhujeme vhodné typy světelných zdrojů ve vztahu k jejich účelu.
Všechny naše kroky vedou ke snižování energetické náročnosti a z toho plynoucí snižování emisí CO2.

Naše motto: "Je důležité svítit kde je třeba, kolik je třeba a kdy je třeba"